Canias apraisal

Išvardinkite pagrindines savo atsakomybes? Už ką esate atsakingas? *

Išvardinkite savo pareigas siejamas su aukščiau išvardintomis Atsakomybėmis? Kaip jas vertinate? *


Išvardinkite savo įsipareigojimus ir darbo tikslus? Ko jūsų pareigybėje asmuo turi siekti? *

Įvertinkite savo veiklą atsižvelgiant į anksčiau nurodytus įsipareigojimus ir darbo tikslus? *


Apbūdinkite kaip pritaikote savo įgūdžius ir žinias lyginant jas su pagrindinėmis įmonės vertybėmis? *